سلام به تمام حیوان دوستان یه (به گفته دامپرشک)سگ میکس (گردیت دین و ژرمن شپرد) (ماده)اسمش (mossi)خانمه که تو پردیسان انداخته بودنش دور و از گشنگی خاک میخورد خودم مسئولیتشو تا بزرگ کردنش قبول کردم الانم من یه دانشجوام که هرروز تویه خونه ام و تویه شهری ام که سگ و نجس ممیدونن و یجورایی اوار شدن رو سره من و میخوان یجوری سگو با پلیس یا شهرداری یا هرچی شده خلاصش کنن من شبو روز برام نمونده و 24 ساعته مواظبتش میکنم کسی براش گوشت مسموم دوباره نندازه!یه کمک استراری خوام که یکی به سرپرستی قبولش کنه! این سگ خیلی خوبو با وفا شیططون و فوق العاده زرنگ
من نمونه های این سگو تو مرزهای عراق دست پلیسای آمریکایی دیده بودم و بازم تو یه فیلمایی دیدم که سگ پلیسی مین یاب و ... بوده.
اگر یه سگی میخواهید که همیشه دنبالتان باشد برای حفاظت از شما و حفاظت از مال و خانه وخانه ویلایی شما این سگ بدون شک بهترین گزینه است!دوست افراد خانواده و بچه!
این سگ و به فرد متعهد و مسئولیت پذیر میسپارم که خوب مواظبش باشه!
شناسنامه داره و تمام واکسناشو خورده!عکسشم میزارم تو پست!
از اهالی تهران و شهر مهاباد(آذربایجان غربی) تقاضا میشود با این شماره تماس بگیرد. برای مسئولیت 09397984892

عکساش