عفونت در بیمارستان دامپزشکی ؟!عفونت بیمارستانی در دامپزشکی چیست؟ آیا به واقع این عفونت تنها در بیمارستان های دامپزشکی وجود دارد؟ آیا مطب های دامپزشکی عاری از آن هستند؟
در منابع علمی از Hospital Infection به عنوان عفونت بیمارستانی تعبیر می شود. این تعبیر در ذهن ما رابطه ای بین عفونت و بیمارستان دامپزشکی به وجود می آورد. شاید دلیل این برداشت تجربه شخصی شماست که بیمارستان ها را مکانی مناسب برای تکثیر و رشد عفونت و یا انتقال عغونت می دانید. در حالیکه " عفونت بیمارستانی " تعریفی گسترده تر دارد و باید به صورت منطقی نسبت به آن حساس بود. معنی لغوی Infection به فارسی " تهاجم و تکثیر میکروارگانیسم ها " و در برخی موارد " بیماری عفونی " است. سوالی که مطرح می شود این که منظور از میکروارگانیسم چیست؟
به باکتری ها میکروب هم گفته می شود اما در عفونت بیمارستانی تنها باکتری ها دخیل نیستند هر چند سهم عمده در ایجاد عفونت بیمارستانی دارند اما نقش ویروس ها، قارچ ها، تک یاختها و برخی بیماری های انگلی را نباید نادیده گرفت.
باکتری ها که می توانند عفونت بیمارستانی ایجاد کنند شامل: ایشریشیا کولی، کلبسیلا، لیستریا، استاف، شیگلا، اسرپتوکوکوس ها، سودمنوس، انترکوکوس و ... می شوند.
ویروس هایی که می توانند عفونت بیمارستانی ایجاد کنند شامل: آدنوویروس، آنفلونزای پرندگان، کورنا ویروس، پاروویروس، پوکس ویروس (عامل آبله) ، ویروس پارومیکزوریده (عامل دیستمبر) ، روتراویروس، پولی ویروس، ویروس HIV و ... هستند.
قارچ هایی که می توانند عفونت بیمارستانی ایجاد کنند شامل: مایکوباکتریوم، آسپرژیولوس، تریکوفیتون و ... می شوند.
انگل ها هم می توانند عفونت بیمارستانی ایجاد کنند. در این زمینه، بیشتر انگل های پوستی هستند که عبارتند از شپش ها، کنه ها، مایتها و کک ها.
پس باید درباره عفونت در یک بیمارستان دامپزشکی بسیار حساس بود. موضوعی که افکار عمومی همواره آن را مد نظر قرار می دهد و اگر فردی به بیمارستان دامپزشکی می رود درباره تماس خود و حیوان خود با محیط بیمارستان و به ویژه با دیگران و دیگر حیوانات بسیار وسواس به خرج می دهد و دیده شده که دوستانتان از شما می خواهند که ضد عفونی کنید.
البته این تصور هم غلط است که عفونت های بیمارستانی تنها مختص بیمارستان های دامپزشکی است و مطب ها می توانند عاری از عفونت بیمارستانی باشند. هر چند بیمارستان ها به دلیل بستری کردن بیماران عفونی صد در صد عفونت های بیمارستانی هستند، مطب ها نیز به دلیل رعایت نکردن موازین بهداشتی می توانند کانونی برای ایجاد عفونت های بیمارستانی باشند.

به چه دلیلی عفونت بیمارستنی ایجاد می شود؟
1. بستری کردن حیوان بیمار و گشترش آن توسط کارکنان
2. پانسیون. عموما حیواناتی که پانسیون می شوند معاینه نمی شوند و اگر حیوانی بیمار باشد سبب نشر بیماری در محیط می شود.
3. رها کردن حیوان توسط مراجعان در سالن پذیرش، بسیاری از افرادی که به بیمارستان یا مطب مراجعه می کنند، نمی دانند که نباید حیوان خود را در سالن پذیرش رها کنند. در صورت بیمار بودن حیوان، سبب گسترش بیماری و حتی بیمار کردن حیوانات سالم می شود.
4. عدم رعایت اصول بهداشتی در بیمارستان و یا مطب ( تمییز نکردن میز معاینه توسط مواد ضد عفونی کننده قوی، آلوده شدن تجهیزات بیمارستانی، عدم بهداشت فردی توسط دامپزشک).
5. توجه به این نکته نیز ضروری است برخی از حیوانات به دلیل ترس بسیار از بیمارستان یا مطب یک روز بعد از معاینه ممکن است دچار تب شوند که در اثر تغییرات شدید هورمونی ناشی از استرس ایجاد می شود.

منبع: فصلنامه مشاور دامپزشک
گردآوری:
hsoonheb