سلام
یه گورامی دارم، حالش خوب بود دیروز، یه لکه سفید روی سرش ظاهر شد ۲۴ ساعت پیش، امروز صبح کل سرش و چشمشو گرفت.
جداش کردم
۵ دقیقه حمام نمک بدون ید دادم
بعد گذاشتم تو ۵۰۰ سی سی آب + یک قطره sera omnipur


حالش خوب نیست و هر چند دقیقه یه بار میاد رو اب اکسیژن می گیرهغذا هم نمی خوره