گروهی از دانشمندان مجارستانی و سوئدی با بررسی ویژگیهای پوست راه راه گورخرها توانستند معمای این خطوط سیاه و سفید که به مدت قرنها برای زیست شناسان سئوال بوده است را حل کنند.پس از قرنها تلاش دانشمندان برای کشف علت حضور نوارهای سیاه و سفید در سطح بدن گورخرها اکنون به نظر می رسد که محققان دانشگاه ائوتوس در بوداپست و دانشگاه لوند در سوئد برپایه ویژگیهای پوست گورخر توانسته اند این معما را حل کنند.

این بررسیها نشان می دهد که خطوط راه راه گورخرها در حقیقت تلاشی برای فرار از دست خرمگسها و سایر مگسهای خونخوار است.

این نوارها نور را به روشیقطبی می کنند که موجب سردرگمی این حشرات می شود. در حقیقت، خرمگسها تنها زمانی که نور به روشی واحد از یک پوست یک شکل بازتابش شود می توانند جذب آن شوند.

بنابراین نوارهای سیاه و سفید پوست گورخرها به این حیوانات کمک می کند که خود را در مقابل چشم خرمگسها که در سراسر آفریقا گسترده شده اند و سلامت سایر جانواران را به خطر می اندازند استتار کنند.
این محققان کشف کردند که خرمگسها جذب نوری می شوند که به روشی افقی قطبی شده باشد، چون انعکاسهای نور از آب تالابها به روش افقی قطبی می شوند. تالابها مناطقی هستد که این حشرات در آنها جفت گیری و تخمگذاری می کنند.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، این بررسیها همچنین نشان داد که خرمگسهای ماده علاوه بر این می توانند جذب نوری شوند که به روشی خطی قطبی شده است و از انواع مختلف پوست قربانیان آنها منعکس می شود.
این در حالی است که پوستهای راه راه جهت و باندهای قطبی شدن نور را تغییر می دهند و بنابراین خرمگسها نمی توانند جذب آنها شوند.
منبع : شگفتی ها