برگزاری هفتمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران


هفتمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران آذرماه سالجاری برگزار می شود.
در این کنگره که از دهم تا دوازدهم آذرماه در محل دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز برگزار می گردد، کلیه دانشجویان و دانش*آموختگان سال 84 به بعد می‎توانند شرکت کنند.
محورهای کنگره عبارتند از :
- بیوشیمی، فیزیولوژی، فارماکولوژی
- آناتومی، بافت شناسی، جنین شناسی
- باکتری شناسی، ویروس شناسی، ایمنی شناسی
- انگل شناسی، قارچ شناسی، بیماریهای زنبورعسل
- آسیب شناسی، کلینیکال پاتولوژی
- بهداشت و صنایع غذایی با منشا دامی
- بهداشت و بیماریهای آبزیان
- بیماریهای درونی دامهای کوچک، بیماریهای مشترک
بهداشت و بیماریهای طیور
- بهداشت، پرورش و بیماریهای درونی دامهای بزرگ
- جراحی، هوشبری، رادیولوژی . سونوگرافی دامپزشکی
- مامایی و بیماریهای تولیدمثل
- شبیه سازی و بیوتکنولوژی
- کارآفرینی، اشتغال و مسائل صنفی دامپزشکی
جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه و ثبت نام به آدرس http://7thivsc.ir مراجعه نمایید.