غنی سازی غذاهای گرانولی
از فابیو اسکارپا

Fabio Scarpa

چگونه می توان به گرانولهای خشک مواد افزودنی خوراک، ویتامین ها، داروها و یا دیگر موارد را آغشته نمود؟؟؟؟
در ساده ترین راه ممکن توسط آلفردو Scarano توضیح داده شده، و قطعا هدیه ای است که درارای نواقصی هم هست اما یکی از ساده ترین و راحتترین کارهایی است که ماهی در زمان تندرستی یا بیماری(در صورت غذاخوردن توسط ماهی) می توان انجام داد:
اگر تغذیه ماهیان شما با غذاهایی ماندد مخلوط دل،غذای زنده و ... می باشد با توجه به رطوبت در سطوح این غذاهای یا خوراندن به غذای زنده مشکلی نخواهید داشت اما در صورتیکه از گرانولها و غداهای پولکی و شناور و خشک و.... اگر بخواهیم آنها را به غرق یا آغشته به ویتامین ،مایع یا ژل در بسته بندی ها کنیم بخشی از این غذا ها به این مواد آغشته شده و برخی از دانه ها و غذاهای خشک با ویتامین ها و ...آغشته نمی شوند و تنها راه حل دقت و زمان بسیار زیاد و جداسازی و تقسیم غذا در مقادیر کوچک برای مخلوط شدن با این مواد است.
شما می توانید از داروخانه سرنگهای پلاستیکی 25cc یا 50CC برحسب میزان و مقدار غذا برای غنی سازی استفاده کنید

موادی از قبیل آستازانتین ،ویتامین،دارو و ...را کاملاً بصورت پودر در بیاورید
شما پس از کوبیدن و ریز شدن آستاگزانین می توانید در یک لیوان پلاستیکی بمیزان بسیار کم آب اضافه کنید (آب بیش از اندازه نباشد تا بخش زیادی از مواد قابل استفاده نباشد)، در اینحالت می توانید به آب اسپیرولینا، کلاماس، کلرلا، آستازانتین، ویتامین ها، انوع داروها، و...با مایع آب کاملاً مخلوط می کنیم تا مایع یکدستی بوجود آید

در این مرحله شما غذا را داخل سرنگ بریزید


پیستون سرنگ را از انتها وارد سرنگ کرده و آنرا تا جایی پائین ببرید که هم دانه های گرانول خرد نشده و هم کاملاً تخلیه شود پیستون سرنگ را در انتهای آن قرار داده و جهت خارج ساختن هوا پیستون را بمیزانی پائین آورید تا اولاً گرانولهای غذا خرد نشده و در ثانی هوا گرفته شود
سپس مایع مخلوط شده را توسط نصب سوزن روی سرنگ بداخل سرنگ کشیده تا هوای کمتر و مایع بیشتری داخل سرنگ وارد شودسوزن را از سر سرنگ باز کرده با دست نوک سرنگ رابشدت گرفتهتاخلادرسرنگ بوده و هوا وارد آن نباشد سپس مجدداً پیستون را کشیده تا مایع توسط خلا در کلیه منفذهای غذای خشک و داخل آن وارد شودگرفته تا هوا در داخل سرنگ وارد نشود و سپس پیستون را کشیده تا مایع در شرایط خلا کاملاً در خلل و فرج و داخل گرانولهای خشک رسوخ کند
گرفته تاخلادرسرنگ بوده و هوا وارد آن نباشد سپس مجدداً پیستون را کشیده تا مایع توسط خلا در کلیه منفذهای غذای خشک و داخل آن وارد شوددر اینحالت هوا از داخل گرانولها گرفته شده و مایع داخل گرانول کاملاً نفوذ پیدا می کند


مازاد مایع باقیمانده را می توانید توسط یک صافی از گرانولها جدا کنید می توانید