پس از اطمينان نسبت به پايان نيافتن جهان در 21 دسامبر 2012، اکنون مشخص شد عبور سيارک بالقوه خطرناک 2011AG5 از کنار زمين در سال 2040 را بي*خطر است.
مطالعات قبلي نشان مي*داد که سيارک بالقوه خطرناک 2011AG5 با قطر 140 متر در مسير حرکت بسوي زمين، درفوريه 2040 ميلادي احتمالا با زمين برخورد خواهد کرد.
برخورد احتمالي اين سيارک با زمين، انرژي معادل 100 مگاتن ايجاد خواهد کرد که هزاران برابر قوي*تر از بمب اتم است.
اما داده*هاي جديد تهيه شده توسط دفتر برنامه اشياي نزديک به زمين در آزمايشگاه پيشرانه جت (JPL)* ناسا نشان مي*دهد، اين سيارک هيچ خطري را براي زمين و ساکنان آن ايجاد نخواهد کرد.
ناسا با همکاري محققان دانشگاه هاوايي و با استفاده از تلسکوپ هشت متري جميني (Gemini)، سيارک 2011AG5 راطي روزهاي مختلف در ماه اکتبر مورد بررسي قرار داد.
«ديويد تولن» از محققان موسسه نجوم دانشگاه هاوايي تأکيد مي*کند: رصد سيارک*ها بدليل نزديک بودن آنها به خورشيد تقريبا دشوار است و اين کار تنها بمدت 30 دقيقه در طول روز امکانپذير است.
بر اساس اعلام ناسا، اين سيارک در نزديک ترين فاصله با زمين در سال 2040 ميلادي، از فاصله 890 هزار کيلومتري که دو برابر فاصله زمين تا ماه است، عبور خواهد کرد که عدم قطعيت مدار حرکت سيارک را نشان مي*دهد.
محققان با قطعيت اعلام کرده اند که اين سيارک طي سال هاي آينده و در سال 2040 ميلادي هيچ خطري براي زمين ايجاد نخواهد کرد.موقيعت سيارک بالقوه خطرناک 2011AG5
نجات زمين از خطر سيارک 2011AG5 در سال 2040 ميلادي
منبع:ایسنا