*قرص جوشان ضد انگل آزو به راحتی در آب حل و پراکنده می شود.
درمان سریع و موثر در بیماری های انگل های پوستی و آبششی و موثر در رفع تیرگی پوست، خونریزی موضعی پوستی، شپشک ماهی، کرم قلاب دار، سفیدک، لکه های پوستی، مخملک و ترشحات پوستی.
مناسب برای ماهی های اب شور، شیرین و حوض ها.