نام علمی : eremias intermedia

نام انگلیسی: aralo caspian racerunner
نام فارسی: لاسرتای آرالو-خزریمشحصات : فلس های زیر چشم یدر تماس با دهان نیستند؛ چهارمین انگشت فاقد ریشه های مشخص صفحه های انگشتی ناخن دار بدون نواحی توسعه یافته و برآمده ؛ پنجین انگشت با یک ردیف کامل از فلس های زیر انگشتی و تعداد کمی فلس های جانبی پراکنده که ردیف کاملی را تشکیل نمی دهند؛ چهارمین انگشت با یک ردیف فلس های زیر انگشتی ؛ دومین فلس بالای چشمی بزرگتر از فاصله ان از دومین فلس جلوی چشمی؛ 3 فلس بینی که از پایین در تماس با 2 یا 3 فلس لب بالا ؛فضایی که ردیف های منافذ رانی را از هم جدا می کند . حداقل یک سوم اندازه هر کدام است . سپر های ناحیه گوش معمولاٌ مشخص ؛ چهارمین فلس بالای چشمی معمولاٌ مشخص .

رنگ آمیزی : پشت خاکستری با قهوه ای کمرنگ ؛ ردیف های طولی از نقاط گرد کوچک یا بیضی مایل به سفید با حاشیه قهوه ای تیره یا سیاه روی بدن ؛ نقاط تیره و اندک و پراکنده معمولاٌ در امتداد نقاط یا نوار باریک میانی پشتی ؛ سطح رویی اندام ها ی حرکتی با لکه های كم و بیش چشمی شکل ؛ ناحیه شکمی سفید .

زیستگاه : نواحی بیابانی و خشک ؛در زمین های پوشیده از شن و ماسه های تثبیت شده با پوشش گیاهی بوته ای.

عادات و رفتار : روز فعال اند، معمولاٌ از حفره های جوندگان بعنوان پناهگاه استفاده می کنند . از بند پایان مختلف تغذیه می کنند.

پراکندگی جهان : ایران تا قزاقستان و تاجیکستان

اندازه : نوگ پوزه تا مخرج 54 میلیمتر دم 91 میلیمتر

ملاحظات : محل نمونه تیپیک از ترکمنستان ؛ صحرای قیزیل قوم می باشد .منبع: irandeserts