رشد بیش از حد غدد سباسه پشت دم ( stud tail )در این بیماری رشد بیش از حد غدد سباسه پشت دم ملاحظه می شود که می تواند در هر دو جنس نر و ماده گربه ها مشاهده گردد ولی بیشتر در گربه های نر عقیم نشده این حالت مشاهده می شود. شایان ذکر است این حالت در گربه های با موی مجعد و از نژاد devon و Cornish rex بیشتر مشاهده می شود.علل بیماری :
علت اصلی بیماری ترشح زیاد از حد از غدد سباسه در سطح خارجی دم می باشد که بیشتر مربوط به فعالیت و عکس العمل های هورمونی است.
علائم بیماری :
  1. وجود ترشحات چرب روی سطح پشت دم سبب می شود که ذرات خارجی و گرد و غبار در ناحیه تجمع یافته و ظاهری کثیف و ژولیده برای گربه ایجاد کند.
  2. در اثر بی توجهی و عدم درمان به موقع ممکن است ناحیه عفونی شود.آن چه شما و دکتر دامپزشک می توانید انجام دهید:
  1. درمان این بیماری مشابه حالت آبسه در گربه سانان است. ابتدا لازم است ناحیه مبتلا با یک شامپو ملایم و خنثی شست و شو شود و ترشحات چرب از ناحیه حذف گردد. در اثر استفاده از شامپوهای درمانی ممکن است ناحیه دچار خشکی پوست شود که در این حالت سبب تشدید بیماری خواهد شد.
  2. یکی از راه های حذف ترشحات چربی موجود در ناحیه و تمیز کردن گربه استفاده از سبوس است که می توان آن را با نواحی آلوده و چرب آغشته کرد و سبوس را با پوست ماساژ داد در این حالت سبوس سبب جذب چربی های سطحی می شود و ناحیه نسبتا تمیز خواهد شد.چگونه می توان ناحیه مبتلا را به سبوس آغشته کرد؟

سبوس مانند شامپوی خشک اثر می کند و تا حدودی بهتر از شامپو های شست و شو دهنده بدن جواب خواهد داد. ابتدا لازم است سبوس را داخل فور قرار داده و آن را گرم کنید. سپس سبوس ها را در حالت نیمه گرم با پشم ها و نواحی پشت گربه ماساژ دهید. در ابتدا ممکن است گربه ظاهرا کثیف به نظر رسد ولی گربه این روش را بیش از روش شست و شو با شامپو قبول می کند. پس از گذشت مدت زمان مشخص و جذب ترشحات چربی توسط سبوس ها می توان آن ها را با برس از سطح بدن گربه جدا کرد.
دکتر مهدی مرجانی
گردآوری: hsoonheb