بوی بد دهان و تنفس بد بو در گربه ها ( bad breath )وجود مشکلات دندانی و لثه سبب ایجاد بوی بد دهان و تنفس بد بو ( Halitosis ) می شود. این حالت بیشتر در گربه های پیر دیده می شود و رسوبات دندانی موجود و باقی ماندن ذرات غذایی لا به لای دندان ها سبب تورم و التهاب لثه خواهد شد.


علل بیماری :

  1. رسوبات و جرم های دندانی از علل عمده ی بوی دهان می باشد.
  2. گربه های مو بلند دارای تراوشات بزاقی بیشتری هستند که سبب مستعد شدن جرم دندانی در آن ها می شود. و ایجاد بوی ناخوشایند از دهان را به دنبال دارد.
  3. در گربه هایی که زیاد اقدام به لیسیدن خود می کنند در برخی موارد موهای بلند در لا به لای دندان ها گیر کرده و بوی بد دهان را به دنبال خواهد داشت.
  4. در گربه هایی که دچار نقایص مزمن کلیوی هستند بوی بد دهان بیشتر ایجاد می شود. استشمام بوی خوب و شیرین هم گاهی به علت بیماری دیابت می باشد. در هر دو حالت فوق الذکر لازم است به دکتر دامپزشک مراجعه شود.


آن چه دکتر دامپزشک می تواند انجام دهد:

  1. در مرحله اول لازم است علت اصلی بیماری توسط دکتر دامپزشک تشخیص داده شود. در گربه های پیر و مسن گاهی علت اصلی بیماری مشکلات مزمن کلیوی است که سبب ایجاد بوی بد دهان خواهد شد.
  2. در صورت وجود جرم های دندانی دکتر دامپزشک اقدام به جرم گیری تحت بیهوشی عمومی می کند. علاوه بر آن در صورت صلاحدید دکتر دامپزشک رژیم غذایی معمول را تغییر و رژیم درمانی را جایگزین آن خواهد کرد.


مترجم : دکتر مهدی مرجانی
گردآوری : hsoonheb