بیماریهای قلبی در حیوانات خانگی


در انسانها حمله قلبی معمولا به معنای همان سکته قلبی ( بسته شدن رگ های قلبی ) است . حیوانات به ندرت دچار سکته قلبی میشوند وممکن است به بیماری های قلبی دیگر دچار شوند . یکی از شایع ترین بیماری های قلبی در گربه ها Cardiomyopathy نام داردکه به دلیل مشکلات عضله ی قلب به وجود می آید .

در گذشته ، نوعی ازاین بیماری با نام Dilated Cardiomyopathy در گربه ها بسیار شایع بود وعلت آن کمبود آمینو اسیدی به نام Taurine بود که برای بدن گربه ها بسیارلازم است . اکنون این بیماری بسیار کم شده زیرا همه غذا های گربهدارای Taurine هستند . سگ ها نیز ممکن است دچار Cardiomyopathy شوند ، ولی در آنها اینبیماری در دریچه های قلب است .

دریچه ها درون دهلیز های قلب قراردارند و وظیفه آنها کنترل جریان خون است . بیماری های قلبی در حیوانات را معمولا با گوش کردن به صدای قلب که غیر عادی میشود میتوان تشخیص داد .

vatankhahvet.******.com