قناری رسمی:
فکر کنم همه دوستان این نوع رو بشناسن بدنش کاملا صاف و پرهاش به هم ریختگی نداره ... استیل ایستادنش روی میله مهمه زاویه بدنش با چوب نزدیک 45 یا کمی بیشتره.... دم پرنده در زیبایش نقش زیادی داره و باید متناسب با بدن باشه و بلندی دم بسیار مهم هست... نکته دیگه اینکه قناری رسمی نباید سینه برجسته داشته باشه... از انواع ساده و معمولیش بیشتر بعنوان حمال استفاده میشه و قیمت نسبتا پایینی دارن....... خلاصه مطالب زیادی میشه در موردش نوشت ........