مشكلات دندان ممكن است باعث عوارضي مانند بوي بد دهان، تورم لثه، افتادن، لق شدن يا شكستن دندان*ها، توأم با درد و ناراحتي دائمي شود. همچنین مي*تواند در كار ساير ارگان*هاي بدن اختلال ايجاد كند. حتماً توصيه*هاي دامپزشك را در مورد معاينات دندان*پزشكي، مراقبت در منزل و تميز كردن دندان*ها رعايت كنيد. برخي از نشانه*هاي وجود مشكلات دنداني در حيوان عبارتند از: · بوي بد دهان
· پنجه زدن به دهان يا دندان*ها
· ترشح بيش از حد آب دهان · مشكل در غذا خوردن
· لثه*هاي قرمز، ملتهب، حساس يا خونريزي لثه مراقبت*هاي دندانپزشكي خطر بيماري*هاي دهان و دندان بدون مراقبت*هاي دندانپزشكي صحيح، احتمال ابتلاي حيوان شما به بوي بد دهان، التهاب لثه، افتادن، لق شدن و شكستن دندان*ها و درد و ناراحتي شديد توأم با آن بسيار زياد است. بيماري*هاي دندان ممكن است به نوبه خود به مشكلات سيستماتيك ديگري در سگ*ها و گربه*ها منجر شود. خوشبختانه اين بيماري*ها، با معاينات منظم، مراقبت*هاي در منزل و جرم*گيري براحتي قابل پيش*گيري است.