شایعترین فرم بیماری دیابت در سگها دیابت ملیتوس می باشد که در اثر کمبود هورمون انسولین ایجاد می گردد.

سگها اغلب در سنین بین 7تا 9 سالگی به این عرضه دچار می شوند.میزان شیوع آن در سگهای ماده بیش از سگهای نر است.

حیوان مبتلا دارای علایمی همچون پرخوری , پر ادراری , تشنگی مفرط و کاهش وزن می باشد.

گاهی صاحب حیوان سگ را بدلیل کوری ناگهانی ناشی از کاتاراکت به کلینیک می آورد.در صورتیکه این بیماری مزمن شود حیوان اغلب افسرده شده از بی اشتهایی و استفراغ رنج می برد.

از عوارض غیرمعمول دیابت در سگها , ضایعات عصبی , کلیوی و پوستی است. سگ دیابتی باید دایما تحت نظر دکتر دامپزشک قرار داشته و از جیره غذایی توصیه شده استفاده نماید.

دکتر علی نصیریان
دکتر هستی آذر آباد