پرنده زمانی که بطور مناسب به نور و اشعه UVBدسترسی داشته باشد سالم تر , شاداب تر به نظر می رسد کمبود آفتاب و نور باعث جذب نشدن کلسیم و فسفر و در نتیجه نرمی و مشکلات استخوانی می شود و پرنده بی حال و ضعیف می گردد. علاوه بر استفاده از خورشید می توان از لامپ های full Spectrumنیز استفاده کرد.

مشکلات در اثر کمبود نور:

برخی از پرندگان بویژه طوطی خاکستری به شدت مستعد کمبود کلسیم می باشد که در صورت نبود نور کافی کلسیم دریافتی از مواد غذایی جذب بدن نمی شود.
نبود نور کافی باعث بروز ناهنجاریهای رفتاری از جمله جیغ زدن , گاز گرفتن و پر کنی می شود.

در صورتیکه نور کافی وجود نداشته باشد جفت گیری و تخم گذاری انجام نخواهد شد.


راه حل ها:

تهیه 10-12 ساعت روشنایی

در فصل هایی که هوا متعادل است پرنده را با قفسی که درهایش بسته و ایمن است بیرون ببرین هرگز قفس را بیرون رها نکنین و مدام باید پیش پرنده باشین. بهترین زمان برای بیرون بردن سحر یعنی صبح زود می باشد که آفتاب سوزنده و گرم نیست.

برای پرندگان تخم گذار ساعات روشنایی از 10 ساعت به 16 ساعت باید اضافه شود


احتیاج به تاریکی:

اکثر پرندگان خانگی ما متعلق به نواحی گرمسیر هستن و بطور طبیعی 12 ساعت روشنایی و 12 ساعت تاریکی را تجربه می کنن.بدن پرندگان به خواب بیشتری از ما نیاز دارد و اکثرا برای شاداب و سالم ماندن به حداقل 10 ساعت خواب نیاز دارن.

فعال بودن و کمبود خواب باعث ضعیف شدن پرنده می شود. بهتر است جای خواب مناسبی برای پرنده در نظر بگیرین چون در مکانی که افراد رفت و آمد دارن پرنده قادر به خوابیدن نیست. پرنده با وجود کمی صدا می تواند بخوابد ولی با وجود حرکات دیگران خیر.
مشکلات با نبود تاریکی کافی و خواب:

کمبود خواب منجر به ایجاد استرس در پرنده و در نتیجه ناهنجاریهای رفتاری مانند جیغ زدن گاز گرفت و پرکنی می شود.

کمبود خواب سیستم بدن پرنده را ضعیف کرده و مقاومت بدن در مقابل بیماری ها کم می شود.

نبود تاریکی کافی برخی گونه از پرندگان از جمله عروس هلندی را بطور متناوب آماده برای جفت گیری و تخم گذاری می کند.


راه حل ها:


اگر در خانه سکوت وجود دارد و فقط مشکل نور است کاور و پارچه رو قفس انداخته و به مدت 10-12 ساعت بگذارید پرنده بخوابد.

بهترین این است که قفس کوچک و در اتاقی جدا و ساکت برای خواب پرنده در نظر بگیرین.

اگر جز افرادی هستین که زود بیدار می شوین رو قفس پارچه انداخته تا پرنده بخوابد و ساعت یا رادیو را رو زمان خاصی تنظیم کنین تا پرنده آن زمان بیدار شود. مثلا اگر 10شب می خوابید پرنده باید حدود ساعت 9 بیدار شود.


ترجمه:شهرزاد
www.peteducation.com