سلام،من یک بچه لاکپشت آمیز اورکیبیالاریس دارم ، امروز صبح متوجه شدم که صورتش ( بیشتر زیر دهنش ) و ساق دستاش کمی سفید شدن، تا جایی که خودم مطالعه کردم احساس میکنم قارچ هستن . آیا میدونین بهش چی شده ؟ روش درمانش چیه ؟