درود
دوستان خریدار دلقک اسلاریس، بلک اسلاریس و پرکولا سایز درشت(2بند به بالا) هستم.

-------------------------------
یاداشت مدیریت:

دلیل قفل شدن تاپیک : عدم بروزرسانی