هرپس ویروس ماهی کوی (koi herpes virus)


هرپس ویروس ماهی کوی نوعی بیماری ویروسی بسیار مسری در میان ماهیان کوی است که ممکن است باعث

ابتلای قابل توجه و مرگ و میر شدید در میان ماهیان کوی شود (در کل کپور ماهیان).

اولین مورد همه گیری شدید بیماری در گزارش شده است از آن به بعد موارد متعددی در آمریکا و اروپا و نیز

آسیا گزارش شده است.


این بیماری در میان ماهیان کوی و کپور معمولی تشخیص داده شده است ولی به نظر می رسد سایر گونه های کپور

ماهیان از جمله گلد فیش ها به این بیماری مبتلا نمی شوند. همچون سایر عفونت های هرپس ویروسی دیگر اعتقاد

بر این است که این ویروس در ماهیان مبتلا می تواند زنده و باقی بماند . بنابراین ماهیان در معرض و بهبود یافته از

بیماری بایستی به عنوان ناقلین بالقوه این ویروس در نظر گرفته شوند.

این بیماری ممکن است موجب ایجاد مرگ و میری معادل 80 تا 100 درصد شود و به نظر می رسد ماهیان در دمای آب

22-27 درجه ی سانتیگراد بیشتر به این بیماری حساس باشند.

این بیماری ویروسی ماهیان را در سنین مختلف مبتلا می نماید ولی تحقیقات نشان داده است که بچه ماهیان در

مقایسه با ماهیان بالغ حساسیت بیشتری نسبت به این بیماری دارند

علائم

علائم این بیماری چندان اختصاصی نمی باشد . شیوع مرگ و میر در ماهیان مبتلا ممکن است بسیار سریع و در 24-

48 ساعت پس ظهور علائم بیماری شروع شود.

عفونت های هرپس ویروسی در ماهیان کوی ممکن است موجب بروز جراحات شدید در آبشش ها و مرگ و میر بالا

شود در برخی موارد عفونت های بکتریایی و انگلی ثانویه ممکن است موجب بروز مشکلات آشکار تری شود که

ضایعات اولیه ناشی از ویروس را پوشش دهد.

ماهیان مبتلا اغلب در سطح آب باقی مانده و با بیحالی شنا می کنند و معمولا نا متعادل شنا می کنند

لکه های سفید و قرمز بر روی آبشش ها دیده می شود

خونریزی در آبشش ها چشم های فرو رفته لکه های رنگ پریده یا تاول مانند بر روی سطح پوست از نشانه های این

بیماری است.

مرگ و میر های مرتبط با این بیماری به شکل واضح در دمای آب 18-27 درجه رخ می دهد و تقریبا هیچ مرگ ومیری

در دمای کمتر از 18 درجه رخ نمی دهد.


درمان

در حال حاضر هیچ درمانی برای این بیماری شناخته نشده است.

مطالعات انجام شده حاکی از آن است که نوعی مقاومت طبیعی در ماهیانی که در معرض ویروس قرار گرفته است

ایجاد می گردد مشروط بر آنکه دمای آب به بالای 30 درجه سانتیگراد برسد.

با رعایت اصول قرنطینه مثل همیشه می توان از میتلا شدن ماهیان کوی به این بیماری و هر بیماری دیگر تا حدود

زیادی جلوگیری کرد .