سلام ببخشید من طوطیم بلده در قفس باز کنه برای همین دستم از بالا توی قفس می کنم ایا این حرکت اشکال داره ونمی دونم خوراکی که دوست دار چیه یا از چه چیزهایی بدش میاد 2تا طوطی هستن موقعی که میخوام بیان رو دستم هر دو تاشون نوکم میزن ایا وارد شدن تو اتاقم حرکت تهاجمی محسوب میشه؟ شرمنده من هنوز بلد نیستم با این سایت کار کنم