پشت همسترم جایی که مدفوع میکنه ورم کرده باید چیکار کنم؟مشکلش چیه ؟ همسترم ماده هستش و ۵ ماهشه