سلام من چند وقته ی طوطی فیشر گرفتم در ارزِ یک هفته تونستم کاری کنم ک رو دستم بشینه و غذا بهش میدم ولی میخوام بدونم نرِ یا ماده ک ی جفت واسش بگیرم لطفا راهنمایی کنید از کجا جنسیتشو بفهمم ک وقتی خواستم جفت بگیرم اشتباه نگیرم ممنون.