سلام من میخواستم طوطی های برزیلیم رومعرفی کنم ولی نمی‌دونم که عکس رو چطور آپلود کنم