سلام به دوستان میخواستم بپرسم علت بی حالی ماهی اسکار چیست