سلام دوستان ... من یک فایتر آبی دارم که نمیدونم چشه
الان همه پره های بلندش ریخته و دپرس شده .... اوایل با دسته من میرفت اینور اونور ... با اهنگ حرکت میکرد اما حالا میره ته آب همیشه و غذا نمیخوره و بی حاله .... چیکار کنم خوب شه ؟؟؟؟