فروش جوجه های نزدیک دانخوری

ـ عروس هلندی گلباقالی نزدیک دانخوری . تحویل 10 روز آینده. ارسال داردــ 230.000 تومان

ـ عروس هلندی لوتینو نزدیک دانخوری . تحویل 10 روز آینده. ارسال داردــ 260.000 تومان

ـ عروس هلندی آلبینو نزدیک دانخوری . تحویل 10 روز آینده. ارسال داردــ 500.000 تومان

ـ گرین چیک آناناسی نزدیک دانخوری . تحویل 10 روز آینده. ارسال داردــ 600.000 تومان

ـ برزیلی فیشر پاستل سرلاکی حدودا 30 روزه. تحویل حضوری بصورت سرلاکی ـــ 80.000 تومان

ـ برزیلی رنگ خاص(دارک ویولت) نزدیک دانخوری . تحویل 10 روز آینده یا سرلاکی. ارسال داردــ 400.000 تومان

ـ برزیلی رنگ خاص(یاسی ابر و بادی) نزدیک دانخوری . تحویل 3 روز آینده یا فوری. ارسال داردــ 400.000 تومان

موقعیت تهران

هماهنگی تلگرام: 09332552172