سلام یه اکواریوم ۱۰۰#۳۰#۵۰خودم به قیمت ۵۰خریدم همراه با یه تاپ فیلتر بهقیمت ۶۰و یه بخاری به قیمت ۱۰و یه فیلتر اضافی به قیمت ۲۵همراه با شن و دماسج و دوعدد گیاه بفروش میرسد اکواریوم نویه نو هستش قیمت کلی۱۲۰ مکانم مشهدو تخفیف جزعی


Sent from my iPad using پارسی پت mobile app