سلام ماهی فایتر من یه هفته ای هست که باله هاشو بسته و باز نمی کنه باید چیکار کنم
لطفا راهنماییم کنید