با سلام
من یه دو تا از قناریهامو جفت کردم هر دو مست بودن هم نر هم ماده یعنی تو همون روز من چهار بار جفت خوردنشونو شخصاٌ دیدم ولی الان که روز سومشونه نر همش با ماده دعوا میکنه طوری که جداشون کردم به نظر شما چکارشون کنم بازم بذارمشون پیش هم یا نه جدا باشن و جفتی دیگه براشون پیدا کنم البته جدا هم که هستن نرم خیلی سرو صدا میکنه با تشکر