فروش ماهی کوی نژاددار به صورت تک و عمده سالم سرحال با قیمت مناسب فروش به صورت حضوری امکان ارسال ندارم در صورت وجود متقاضی با مسئولیت خود ارسال میشود.


Sent from my E5633 using Parsipet mobile app