واگذاری شش بچه گربه پنج هفته ای - تهران

سلام دوستان

شش بچه گربه پنج هفته ای (حدس میزنم.) مادر شان هم هست. مادر را می توانید پس بیاورید وقتی که شیر دادن بچه ها را قطع کرد (یا نگهدارید).

نزدیک شریعتی و ظفر (دستگردی).

با تشکر