حباب های گازی


عارضه ی حباب های گازی به دلیل زیاد بودن گاز اکسیژن و گاهی نیتروژن در آب ایجاد می شود.

در آکواریوم ها ممکن است در اثر هوادهی بیش از حد (مثل مواقعی که اتصالات یا شیر های تنظیم هوا خراب می شوند)

ویا تغییرات ناگهانی دمای آب اتفاق بیفتد.

به طور کلی وقتی که غلظت گاز نیتروژن و یا اکسیژن خون به حد اشباع یا فوق اشباع برسد و به هر دلیلی فشار یا دمای

آطراف ماهی کاهش یابد گازهای خون به حالت گازی درآمده و ایجاد حباب گازی می کند

عارضه ی حباب گازی عوارض مختلفی از قبیل انسداد عروق کوچک و ظاهر شدن در نواحی نازک سطوح بدن را به دنبال دارد

تمام ماهیان به این عارضه حساس اند ولی بچه ماهی ها نسبت به ماهی های بزرگتر حساس ترند

نشانه ها

نشانه های این بیماری بسته به گونه و سن متفاوت است در لارو ها بیشتر حباب ها در زیر پوست و کیسه زرده

ظاهر می شوند ولی در لبه باله ها نیز ممکن است دیده شود در سنین بالاتر در چشم ها پوست آبششها و دهان

ظاهر می شود.

ماهی هایی که حباب های گازی در حدقه چشم آنها تشکیل شده است معمولا دارای چشم های بیرون زده

هستند و تیره تر از بقیه ی ماهی ها به نظر می رسند.

پیشگیری

با توجه به اینکه ضایعات ناشی از این بیماری تقریبا جبران ناپذیر است و ماهیان مبتلا پس از بهبیودی نسبی دچار

عفونت های ثانویه شده و یا رشد سوز می شوند بهتر است با رعایت اصول صحیح هوادهی و بررسی دمای آب از

بروز آن جلوگیری کرد.