سلام سگم ٦ سالشه خيلي مهربون و بازيگوشه به دليل جا به جايي مجبورم واگذارش كنم
لطفا كسي كه خودش قبلا سگ داشته و شرايط نگهداري از سگ را ميدونه و داره تماس بگيره
٠٩١٢٣٤٦٣٣٨٤