سیستم اکواریوم کلی بصورت یکجا فروخته می شود با ماهی و لوازم 4 میلیون بدون ماهی 1.5 میلیون

برای اطلاعات بیشتر پیام خصوصی بدید تا تلفنی صحبت کنیم