چیلر هایلا HC500 a
قیمت 1200 تومان (حدود 4 ماه کارکرده- کارتن چیلر موجود است)
فروش اسکیمر مارین سورس DHO 900 c
قیمت 600 تومان (حدود 4 ماه کارکرده)
شماره تماس 09351050522