سلام به همه دوستان عزیز
خرگوش من بر اثر ضربه ای که خورده شدیدا گوشه گیر و ترسو و کم غذا شده، هر چی که براش میزارم نمیتونه بخوره حتی خوراکیهای تشویقیشو، یک سره یه گوشه قایم میشه، نمیدونم چی کار باید بکنم
خواهش میکنم کمکم کنید.