سوختگی لاک پشت / روش های مقابله و نگهداری

یکی از موارد متداول در مسائل نگهداری لاک پشت، مسئله سوختگی می باشد.

متاسفانه به دلیل برخی ناآگاهی ها از نحوه نگهداری صحیح، لاک پشت های آب شیرین علی الخصوص لاک پشت های دریاچه ای دچار عارضه سوختگی می شوند.

دلایل سوختگی های متداول :

1. عدم توجه به ایمنی بخاری های داخل آکواریوم، تراریوم و ویواریوم :

لاک پشت های دریاچه موجود در ایران موسوم به لاک پشت های برکه ای خزری و لاک پشت های برکه ای اروپایی اغلب نیاز به دمای خاصی برای زندگی در فصول مختلف دارند.

بچه لاک پشت ها علی الخصوص لاک پشت های برکه ای اروپایی که در ایران برای فروش زیاد دیده می شوند و ممکن است لاک پشت شما هم از این نوع باشد، کنجکاوی بسیار بالایی دارند، و اگر بخاری آکواریومی شما در موقعیت خوبی نصب نشده باشد و ایمن نباشد، لاک پشت ممکن است محض کنجکاوی نزدیک آن شود و با سلسله اشتباهات احتمالی شما و کنجکاوی لاک پشت، ممکن است بینی و دهان اون بسوزد.

2. نقص فنی در بخاری آکواریومی :

اگر بخاری شما از سایزهای استاندارد و متعارف بزرگ تر باشد و یا اشتباهی در تنظیم دما صورت گیرد و ... ممکن است دمای آب بسیار بالاتر از مقدار مجاز رود و این خطر سوختگی لاک پشت را به همراه دارد.

3. افتادن لاک پشت در آب جوش :

یکی از متداول ترین روش های مرگ و میر در لاک پشت هایی که در اثر سوختگی قرار گرفته اند، همین مورد است.

برخی از صاحبین حساس پت ها، دوست دارند لاک پشتتشان در آب جوشیده شده خنک شده زندگی کنند.

از اشتباهاتی که اغلب این دسته از صاحبان لاک پشت مرتکب می شوند، عجله کردن در به آب انداختن لاک پشت و یا قرار دادن لاک پشت نزدیک به آب داغ است.

برای مثال آن ها لاک پشت اسلایدر گوش قرمز را در دستشان قرار می دهند و اتفاقی یا از روی سهل انگاری نزدیک موقعیت آب جوش قرار می گیرند، اما قبل از اینکه آب جوش خنک شود، لاک پشت اسلایدر گوش قرمز از دست صاحبش به سمت آب می پرد و دچار سوختگی بسیار بدی می شود، و یا لاک پشت را در قسمت خشکی در ویواریوم قرار می دهند و قسمت آبی شامل آب جوش در حال خنک شدن است. لاک پشت ممکن است در اثر یک استرس عصبی بیرونی یا یک حرکت اشتباه به سمت آب جوش شنا کند.

پیشگیری :

1. برخی از لاک پشت ها به بخاری احتیاجی ندارند اما برخی لاک پشت ها نظیر لاک پشت برکه ای اروپایی به آن نیاز دارند. سعی کنید جایی که بخاری در آن قرار دارد امن باشد، بهتر است این بخاری با یک لایه حائل محافظت شود، مثلا قسمتی که تجهیزات آکواریومی/ویواریومی در آن قرار دارد با یک شیشه آکواریومی که سوراخ های متداولی دارد و حرارت از آب گرم شده می تواند از آن عبور کند، به عنوان لایه ای حائل بپوشانید.

2. تحت هیچ عنوان، لاک پشت را نزدیک آب جوش قرار ندهید، ممکن است لاک پشت در ابتدا فرق آب جوش و سرد و ولرم را از دور حس نکند و شتابان به سمت آن حرکت کند و بدن خود را به یکباره داخل آن بیندازد.

مواردی بوده است که یک لاک پشت برکه ای اروپایی تماما دست آموز از دست صاحبش به سمت قسمت خشکی پریده است و برخلاف همیشه که آرام آام سر و دست و پایش را به آب میزد و با احتیاط وارد آن میشد، به یکباره درون آن پریده است و سوخته است.

درمان :

اگر زمانی این تاپیک را می خوانید که تمام این موارد را نادیده گرفته اید و لاک پشت شما دچار سوختگی شده است، بسیار ناراحت و متاسف هستیم.

اما برای لاک پشت چنین درمانی را پیشنهاد می دهیم هر چند که در برخی موارد لاک پشت به دلیل سوختگی شدید حاصل از دمای بالای آب دوام نیاورده است و جانش را پس از مدتی از دست داده است.

اولین واکنش :

لاک پشت را در ظرفی شامل آب ولرم بدون کلر قرار دهید و به دامپزشک مراجعه کنید.

در صورت عدم دسترسی به دامپزشک، تا قبل از باز شدن مطل دامپزشکی این اقدامات را انجام دهید :

مراحل را یک به یک دنبال کنید :  1. بلافاصله لاک پشت را از آب بیرون بیاورید و در درون یک ظرف پلاستیکی با جای مناسب و خشک قرار دهید.
  2. سریعا اندازه یک کف دست به روی او آب ولرم بریزید تا درد اولیه اون کمتر شود.
  3. او دچار سوختگی شده است و درد بسیار بسیار بسیار غیرقابل تحملی را کشیده است و هم اکنون هم سرتاسر بدن او پر از درد کمر شکن است، پس با احتیاط با او برخورد کنید.
  4. محلول بتادین را به کل بدن و لاک و سر لاک پشت (پایین و کنار و بالا) بریزید تا از عفونت جلوگیری شود.
  5. چند ثانیه بعد سر لاک پشت را بشویید (ماندن بتادین روی چشم ها خطرناک است)
  6. بگذارید 30 دقیقه بگذرد، او را با آب ولرم بشویید و به دست ها، گردن (و نه چشم ها) نواحی بین دست و گردن، پاها، دم و تمامی قسمت های دارای پوست پتادین بریزید و در درون یک ظرف پلاستیکی تمیز و خشک قرار دهید.
  7. روی چشم های او، قطره استریل چشمی بریزید، چشم های وی به شدت آسیب دیده است
  8. پس از نیم ساعت، لاک پشت را با احتیاط بشویید و سپس در ظرف پلاستیکی به اندازه یک چهارم قطر بدن لاک پشت، آب ولرم بدون کلر بریزید و چند کپسول سفالکسین درون آب بریزید و آن را هم بزنید، سپس لاک پشت را در آن قرار دهید. این کار باعث می شود تا قبل از رسیدن به دامپزشکی، عفونت از بین برود یا برطرف شود.