فروش جوجه کوتوله های برزیلی
در رنگهای مختلف ((((طبق عکس))))

پرورش کادر تخصصی پرورش و تکثیر طوطیسانان پرواز


جوجه ها رام و دستی هستند


جوجه ها با "زوپریم" یکی از بهترین سرلاکهای مخصوص طوطیسانان تغذیه شدن


قیمت با توجه به رنگ از 200 -400 هزار تومان


تهران- امکان ارسال به سایر شهرها


تماس: ۰۹۳۶۷۴۲۷۶۹۷