سلام
من ماهی سوروم دارم..امروز نر, ماده رو زده بدجور..انگار بدنش اسیب دیده و خونی شده بدجور قرمز شده..مثل خون..کمکم کنید خیلی نگرانشم.......