الان دو روز است دیسکاس های من یه دونه اش بی حال شده و روی اب است به صورت افقی و سر به بالا و پایین شنا می کند