ایرزیپلاس (به انگلیسی: Erysipelas) از انواع بیماری های پرندگان می باشد.این بیمیاری ناشی از اریزیپلاتریکس روزپتیه در گله های پرندگان بویژه شترمرغ سانان با تلفات بالا گزارش شده است.این ارگانیزم در آن دسته از حیوانات اهلی که مصرف غذایی دارند در مقیاس وسیعی دیده می شود و از مشکلات عمده در صنعت بوقلمون محسوب می شود.این عامل گهگاهی از طیور دیگری نظیر مرغابی ، بلدرچین جدا شده است. این ارگانیزم عامل اریزیپلوئید در انسان می باشد که با علایم سلولیت در موضع عفونت و یا در موارد شدیدتر با سپتی سمی مشخس می شود.
انتقال
عفونت از طریق بلع خاک آلوده انتقال می یابد. پرنده حساس ممکن است از طریق زخم های کوچکی که بر اثر برخورد با فنس یا وسایل نقلیه و یا نزاع با پرندگان هم گروه در پوستشان ایجاد می گردد آلوده شوند. نشان داده شده که حشرات در انتقال اریزیپلاس در بوقلمون و مرغابی دخالت دارند.

علایم بالینی
معمولا پرنده به سرعت تلف می شود ولی گاهی دوره کوتاهی از ضعف و بی حالی قبل از مرگ مشاهده می شود.جداسازی و تشخیص گونه های اریزیپلاس از طریق تهیه سواب از خون قلب و یا بافت طحال و کبد صورت می گیرد.

درمان
از طریق تزریق عضلانی پنیسیلین یا آنتی بیوتیک های کینولون صورت میگیرد.

پیشگیری
در گله هایی که سابقه بروز اریزیسپلاس وجود دارد ، ایمن سازی گله از طریق مصرف باکترین غیر فعال شده با فرمالین و دارای هیدروکسید آلومینیم (به عنوان مشوق) که در بوقلمون ها به کار می رود ، صورت میگیرد.توصیه شده که در فارم های آلوده شترمرغ و امو دوز واکسن در سن ۶ هفتگی و دوزهای بعدی در ۲۰ و ۴۰ هفتگی در زیر پوست ناحیه پشتی گردن تزریق شود. یک یادآور سالیانه قبل از شروع فصل تولید مثلی توصیه می گردد.