فروش لامپ متال هالید هاگز HAQOS

در فروشگاه لوازم حیوانات خانگی پارسی پت


لامپ متال هالید هاگز HAQOS MH-60 مخصوص آکـواریوم 61cm
لامپ متال هالید هاگز HAQOS MH-90 مخصوص آکـواریوم 91cm
قیمت : 960000 تومان

قیمت : 1140000 تومان

لامپ متال هالید هاگز HAQOS MH-120 مخصوص آکـواریوم 122cm لامپ متال هالید هاگز HAQOS MH-150 مخصوص آکـواریوم 152cm
قیمت : 1520000 تومان

قیمت : 2000000 تومان


لامپ متال هالید هاگز HAQOS MH-180
مخصوص آکـواریوم 183cm


قیمت : 2300000 تومان