وب سایت بهار: ناسا از سال 2010 حدود 200 میلیون عکس از خورشید گرفته است که تعدادی از این تصاویر را در اینجا مشاهده می‌کنید.