قناری کاناریا وحشی ( اطلس serinus ) معرف به قناری جزیره

مناطق : جزایر قناری . آزور . مادیرا هست

زیستگاه : درختان کاج برگ بو . جنگلهای تپه ای با درختان کوتاه ماننده باغها
عمدتا به رنگ زرد سبز با مشخص کردن رنگ قهوه ای در پشت
اندازه از سر تا دم 10.5 تا 14.5 س است و هر دو سربال حدودا 23 . وزن 23.5 تا 25 گرم
جنس نر : رنگ زرد _ سبز بیشتر در پیشانی و صورت پایین شکم سفیدتر و برخی رگه های تیره در دو طرف وجود دارد
جنس ماده : سر سبز مایل به خاکستری با رگه های زرد در سینه هست .
صدای شبیه سهره کوچک اروپایی و بلبل زرد دارد
در فصل بهار ماده اقدام به 4-5 تخم برنگ بنفش مایل به قرمز با لکه های آبی کم رنگ یا سبز
که به مدت دوهفته طول میکشه جوجه سر از تخم در بیارن و سپس به مدت 21 روز طول میکشه مستقل بشن
تغذیه : علف ها . میوه ( انجیر ... ) و حشرات کوچک . لاروها


منبع پارسی پت