بلبل زمینی

مناطق : آنگولا . بوتسوانا . کنگو . کنیا . آفریقای مرکزی ..

زیستگاه : جنگلهای گرمسیری و نیمه گرمسیری و یا خشک

تغذیه : حشرات . میوه . لاروها . دانه
​منبع پارسی پت