بلبل مادگاسکار

مناطق : مادگاسکار . مایوت کومور

زیستگاه : جنگل و دشتهای مرطوب نیمه استوائی یا گرمسیری

تغذیه : میوه . حشرات . لاروها . دانه


منبع پارسی پت