بلبل شاه بلوطی

مناطق : هنگ کنگ . چین . لائوس . برونئی

زیستگاه جنگل و دشتهای مرطوب نیمه استوایی یا گرمسیری

تغذیه : حشرات . میوها . لاروها . دانه ها
​منبع پارسی پت