بلبل فنچی

مناطق : چین . تایوان . ویتنام

زیستگاه : جنگلهای که در ارتفاعات متوسط نیمه استوایی یا گرمسیری

تغذیه : حشرات . میوه . لاروها . دانه

​منبع پارسی پت