بلبل پف

مناطق : کامبوج . چین . لائوس . برمه . تایلند . ویتنام

زیستگاه : جنگل و دشتهای مرطوب نیمه استوایی یا گرمسیری

تغذیه : حشرات . میوه . لاروها . دانه ها
​منبع پارسی پت