بلبل سر سیاه

مناطق : کارستاریکا . هندوراس . مکزیک . پاناما ..

زیستگاه : جنگل و دشتهای مرطوب نیمه استوایی یا گرمسیری

تغذیه : حشرات . لاروها . میوهها ..[url=http://up.parsipet.ir/][/urlمنبع پارسی پت